9 edycja warsztatów Healthy Ciąża

z Brak komentarzy

Drogie Mamy!

Przed nami 9 edycja warsztatów Healthy Ciąża.

Zapraszamy Panie w ciąży oraz Panie, które ciążę planują.

 

Kiedy: 16 listopada 2019 (sobota)

Gdzie: Healthy Center by Ann, ul. Czyżewska 7,Warszawa

Godzina: 11.00-13.00

Cena: 399 zł/os

Bilety można nabyć tutaj: KUP BILET

Cena zawiera: uczestnictwo w warsztatach, autorskie materiały szkoleniowe, prezenty od Partnerów

 

Tematyka warsztatów:

Jak przygotować się do ciąży?

Jakie badania wykonać przed ciążą?

Żywienie kobiet przed ciążą, w trakcie ciąży i po ciąży.

Odpowiednia suplementacja w ciąży.

Prawidłowy przyrost masy ciała w ciąży.

Jakie badania wykonać podczas ciąży?

Dlaczego warto przygotować się aktywnie do porodu?

Wpływ ćwiczeń na organizm kobiety w ciąży

Wpływ ćwiczeń na organizm płodu i stan noworodka

Wpływ ćwiczeń na przebieg ciąży, porodu i połogu

Zagrożenia podczas aktywności fizycznej ciężarnych

Wskazania i przeciwwskazania ACOG

Zasady ćwiczeń w ciąży.

Rozszczep mięśni brzucha.

Fakty i mity żywieniowe.

Jak się zmotywować?

Jak wrócić do formy po ciąży?


W warsztatach mogą wziąć udział osoby indywidualne (nie instytucje, firmy i media itp.)

W przypadku warsztatów Wykonawca zastrzega sobie możliwość odwołania lub przesunięcia wydarzenia w sytuacji, gdy nie osiągnięty zostanie limit grupy. Informacja o zmianach przesłana będzie najpóźniej do 7 dni przed planowanym rozpoczęciem warsztatów.

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń opłaconych.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Za poprawność podanych danych osobowych odpowiada w pełni osoba dokonująca Rezerwacji/Uczestnik Szkolenia.
 2. Dane osobowe przetwarzane są przez Healthy Center by Ann sp. z o.o. sp.k. jako administratora na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).
 3. Podane dane osobowe osoby dokonującej Rezerwacji/Uczestnika Szkolenia przetwarzane są w celu:
 4. podjęcia działań przed zawarciem Umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą, lub realizacji umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 5. wypełnienia prawnych obowiązków ciążących na Healthy Center by Ann sp. z o.o. sp.k. jako administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
 6. dochodzenia roszczeń wynikających z zawartych umów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 7. marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 8. marketingowym, o ile osoba dokonująca Rezerwacji/Uczestnik Szkolenia wyraził na to zgodę, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
 9. w celu monitorowania jakości świadczonych usług, w ramach prowadzonych ankiet, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 10. Podane dane osobowe, w zależności od celu ich przetwarzania będą przetwarzane: przez czas trwania umowy, przez czas wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy prawa nakazują ich przetwarzanie przez czas po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy, do momentu wycofania zgody.
 11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu podjęcia działań przed zawarciem Umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą, lub realizacji umowy. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, takim jak obiekty noclegowe i towarzystwa ubezpieczeniowe wyłączenie w celu realizacji umowy lub wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.
 12. Osoba dokonująca Rezerwacji/Uczestnik Szkolenia posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 13. Osoba dokonująca Rezerwacji/Uczestnik Szkolenia posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.
 14. Dane osobowe osób dokonujących Rezerwacji/Uczestników Szkolenia nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Zostaw Komentarz

CommentLuv badge